Pages

Wednesday, May 6, 2009

पेप्सीकोला !

लहानच होतो तेव्हा पण..... पारले-जी चा 4 रुपयाचा पुडा घेतला की 1 रुपये change मिळायची, त्या extra पैशातून मग चुन्गम किंवा पेप्सीकोला घ्यायचो... ५० पैशाची साधी पेप्सी or रुपयाची दूध-पेप्सी... आवड होती ती !
then थोड़े मोठे झालो. चार- साडेचार रुपयाची cigarette घेतली की जे 50 पैशे change मिळायचे त्या extra पैशातून halls किंवा कश्मीरी सौंफ घ्यायचो... तोंडाचा वास जावा म्हणुन , गरज होती ती !
अणि आता ? १८ रुपयाचे अमूल बटर घेतले की change मधे २ रु. येतात त्या extra पैशात आजकाल मी TIDE/SURF चं छोटं पाकिट घेतो. हे काय आहे आता ? :D
Time has changed a lot and so is the way we utilize "some exxtra".... it may be that 2 rs. change or the half an hour we get extra on weekends. The way we spend this "extra" has changed. but don't you think its okey to have pepsicola with the change u've got at this age too ??
आजही दूध-पेप्सी मधे माझा आवडता कैरी flavour येत नाही त्यासाठी साधी पेप्सिच घ्यावी लागते :D
similarly its okey to spend half an hour solving "Find Five Differences" puzzle from बालमित्र :D
Spend this way sometime even if it's not "worth it".....
नाहीतरी हा subject "worth" आहे का post करण्या सारखा ?? तरी पण टाकला, थोड़ा वेळ exxtra मिळाला होता म्हणुन... कैरीच्या पेप्सीची चव आली पण तोंडाला .......
( purely Ear Bud )

No comments: