Pages

Monday, June 15, 2009

जी. ए.

भसाभसा पिल्लं काढत व्यालेल्या डुकरीणी शेजारी तिची चीनी डोळ्याची पिल्लं आडखळत,पेंगत फिरत असतात. अर्धा डझन स्तनांना ती दोनेक डझन पिल्लं लुचत असतात. आणी ती सुस्तावालेली पडून असते...
तसचं होतय..."मला post कर , मला post कर " म्हणुन विषय लुचत असतात कित्येक. काळे - पांढरे - आंधळे , बहुतेक सारखेच bore आणी 'उगीचच'वाले ... आणी मी मात्र "Figure-Conscious" , गोलाई ची चिंता असणार्या "वाईट-डुकरीन-आई" सारखं दूर करतो त्यांना...

No comments: