Pages

Monday, August 24, 2009

Rapunzel ....

तो : या birthday तुला lipstick देऊ म्हणतोय.... surprise बरं का एकदम :D
ती : हो.. हो... चालेल ....मी डोळे गच्च बंद करणार अणि तू लावायची मला lipstick अणि मी ओळखणार तुझं
surprise !! Done... ठरलं - पक्का - promise. आम्बा आवडतो ना अजुन ?
तो : "आवडायचा" आजकाल "strawberry" आवडून घेतलीये...
ती : ठीके मग "strawberry" flavor आण ....
तो : पण अगं , माप काय सांग़ायचं त्यांना ?
ती : पट्टी आहे का तुझ्याकडं आत्ता ?
तो : १ मिनिट थांब बघतो कपाटात ... ummmm नाहीये गं आता माझ्याजवळ ....
ओठांनीच माप घेऊ म्हणतोय .....
...
.....
ती : परत थोड़ा त्रास झाला काल ... काय म्हणाला बॉस काल ? Advance चं काही ?
तो : "नाही" म्हणाला rudely. ११-१२ लाख अजुन म्हणजे ८-9 महीने तरी नाही जमणार यायला तिकडं... saving वाढतिये पण जे २-३ डोस बाकि आहेत...त्याची तजबीज करुनच....
ती : चालेल ... मी आहे साम्भाळायला इकडचं ..
तो : झोपली का चिऊ ?
ती : हो मगाशीच. थकली होती खुप...मांडी मधेच झोपून गेली जेवताना... मावत नाही आता मांडीत..
तो : थंडी वाजली इकडं की वाटतं तिला कुशीत घेउन झोपावं ..मागच्या थंडीतल्या सारखं .... आता बघतां येतं तिला पण लगेच कुशीत नाही घेता येत.. इवलासा जीव तो ... तिचा बाबा तरी लक्षात आहे का गं तिच्या ? ....

No comments: