Pages

Sunday, February 7, 2010

Black *TONG*

मन्नू - ...........अजून १ कारण आहे माझ्याकडं ... माझे ओठ कधीच उलत नाहीत... हिवाळ्यात नाही - पावसाळ्यात नाही - उन्हाळ्यात तर नाहीच नाही.
i am "Kiss-Ready" all the year round .... हे कारण मान्य आहे का तुला ?
the only n the safest thing we can do together....
नीरु - Shut up !!! कधी कधी Bad Breath सहन करावा लागतो मला. अ बिग नो !
मन्नू - ठीके. मिंट खात जाईल मी भरपूर मग ... दिवसभर ..
नीरु - नको... नको मिंट खाल्ल्याने "Impotency" येते म्हणे .... नो ..
मन्नू - मग मी भरपूर "कांदा" खात जाईल..त्याने power वाढती म्हणे ... आता ?
नीरु - म्हणजे परत तो कांद्याचा घाण वास.... "नो" च ..
मन्नू - परत मिंट मग.... मिंट - कांदा - मिंट - कांदा - मिंट .... all the year round...जितके उरले आहेत तितके ....
नीरु - अर्रे आलास परत तिकडेच...... ठरलं होतं ना आज याबद्दल काहीच बोलायचं नाही ...
मन्नू - ...................म्हणजे लोकं अगदी ओठ काळे-कुट्ट होईपर्यंत सिगारेट पितात, दातांच्या .........
नीरु -.......नको ना ते .. चालू ठेव ना हेच ...please मन्नू ......
मन्नू - ....................दातांच्या अगदी फळ्या होईपर्यंत गुटखा, मावा खातात आणि अगदी लिवर बाहेर येईपर्यंत दारू पिऊन ओकतात ...
नीरु - "Yes" ..."हो" आहे माझ्याकडून ...पटलं मला ओठांच कारण...चल बदल विषय...
मन्नू - .....................आणि मी.. रक्त द्यायला जावं आणि .....
नीरु - मन्नू, अशा लहान-सहान दिवसांच्या Anniversaries तरी कितीशा उरल्यात ? निदान आज तरी नको रडूस...
मन्नू - ......................आणि तरी ते भरपूर जगतात....आणि त्यांच्या बायकांना असं ओठांच्या रंगासाठी convince पण नाही करत..........
नीरु - .... तुझ्याशी लग्न करायचं धाडस नाही होतंय माझं अजून...
मन्नू - जर हे लग्नानंतर समजलं असतं तर ?
नीरु - नको रे असे प्रश्न विचारूस. मी खोट्या उत्तरांनी कसंबसं स्वतः च समाधान केलंय.. ..
नको ना परत... केवळ तुझ्यासाठी कशीबशी उभी राहिलीये ....
ऐक न.. मी असेल तुझ्याच जवळ.....अशीच, नेहमी....
पण हा हट्ट नको ना. आज नको......... कधीच नको...
-------------
आजकाल हे असं chunks मध्ये सुचतं. काही प्रसंग, भावना, पात्रं सुचतात नुसते. Complete स्टोरी काही हातात लागत नाही.
पण हे असे Chunks or Components पण भरपूर useful असतात. कुठेही वापरता येतात.
आता ते "मिंट-कांदा-मिंट ..." पर्यंत चा प्रसंग "मात्ररात्र" मध्ये वापरता येईल.
पूर्ण प्रसंग एखाद्या एड्स वरच्या Short-Film साठी पण .....
Reusable Components !
ते काहीतरी Comedy / Black Comedy काहीतरी असतं ....त्यासारखं हे झालाय "Black Se..." (sorry) "Black *TONG*"
आणि 'रेनकोट' चालूये background ला म्हणून मन्नू-नीरु ...... ३ रा post 'रेनकोट' चा उल्लेख असणारा...

No comments: