Pages

Tuesday, August 24, 2010

Raw + Junglee + येड@#$ + काईच्याकाई Mix

.... आषाढातल्या या अश्श्या येड2@#$ पावसात हि सये व्हावे तुझे येणेजाणे (Raw + junglee + येड@#$ + काईच्याकाई Mix)    
----------------------------------------
ये...
तो पिसाट थेंब ढगातून जमिनीवर आदळायच्या आधी .. 
भिजलेल्या, थरथरनाऱ्या विजेला बेभान कोसळायची शुद्ध येण्याआधी ...
एकमेकांवर तुटून पडणारे ढग जखमी होऊन अजूनच भळाभळा वाहण्याआधी..

ये अशी वेगात, आवेगात.... 
आदळून ठिकऱ्या ठिकऱ्या होऊ देत तुझ्या...
किंवा मीही तुझ्या आगीत भस्म ..
....दोघेही वाहून जाऊ घातलेले सगळे बांध फोडत...

मला इतर कोणताच आवाज नकोय त्यावेळी.. 
तडतडू देत हा पाऊस पत्र्यांवर... Heavy metal सारखा  ..
किंवा याच्या सरींबरोबर वाऱ्याने लगट करू देत .... Baas Guitar वाजवेल तो...
आणि ढगाने त्याचे नगारे फोडू देत... नकोय आवाज आता दुसऱ्या Drums चाही...
पाणी शुभ्र होऊन धोधो पडू देत काळ्याकुट्ट कातळकड्यांवरून.... पांढऱ्या पट्ट्यानसारखं... Keyboard सारखं ...
धपापणारे श्वास आपले Vocals करतीलच त्यावेळी.. 
पण आधी ये तू...

कदाचित...
या गच्च पावसात मी कुठे दिसणारही नाही  .... धुकेरी पाऊस हा किंवा पावसाचं अगदी दाट धुकं असेल..
नकोच शोधूस मला तरीही.. अशीच सुसाट धावत राहा... भान हरपून, दिशाहीन ... 
हा वारा जसा सुसाट झालाय ना तसं ...
आदळशीलच तू मला कधीनाकधी... तरीही भानावर नकोच येउस...
पूर्णपणे विस्कटून टाक मला..
..माझं एकुनेक पान तुझ्या वेगात  भरकटू देत... 
..अगदी मुळं खिळखिळी होईपर्यंत झोंब मला...
..नकोय आता ही जमीन मला....उन्मळून टाक आणि दूर कुठतरी फेकून दे.. 

त्यावेळी असू बरोबर... तुझ्याच मिठीत.... भिरभिरत आणि अस्ताव्यस्त...