Pages

Tuesday, October 26, 2010

House-Keeping

'J'ill : म्हणजे तू मला "House-Keeping" करणाऱ्या बाईशी compare करतोयस?
j'A'ck : ummm... हो
-----------------------------------------
पांघरुणाची घडी घालत नाही मी कधी, उशा अशाच कुठेतरी कोपऱ्यात बसलेल्या. पिशव्या-कपडे-टॉवेल 
असेच कुठंकुठं पडलेले.... दोन्ही खुर्च्या कपड्यांनी बरबटलेल्या..
पैसे टेबलवर, डायरी त्याच्याशेजारी मुडपून राहिलेली. वेबकॅम-चार्जर्स-केबल्स च्या जंजाळात चमचे-फोर्क-डिशेश अडकलेल्या...
कंगवे,जेल्स,क्रीम्स,डिओ पण आडवे-उभे-तिरके-उलटे-उघडे पडलेले इतस्ततः....
bag तशीच उघडी कधीची आणि त्यातून ओसंडून वाहणारे खाण्याचे पदार्थ आणि कपडे.           
kitchen-ओट्या वर पण काल-परवा-आठवड्यापूर्वी केलेल्या-आणलेल्या पदार्थांचा पसारा.... breads चे तुकडे, मीठ-मिरची-मसाला सांडलेला, sachet -अंड्याची टरफल पडलेली, भात-वरण कडक होऊन पापुद्रा जमलेला.... आठवडाभर मग ते थर साचतच जातात.
खालच्या (कधीकाळी मऊ असणाऱ्या) कार्पेटवर कशाकशाचे चिकट-खडबडीत स्पर्श लागत असतात... 
एकूणच काय तर Total mess...सगळंच अस्ताव्यस्त, सगळंच विस्कटलेलं....

मग बुधवारी Office वरून घरी आलो - दार उघडलं कि ----कि बेड मस्त आवरून ठेवलेला असायचा, पांघरुणावर एकहि घडी नाही- उश्या बेडला टेकून पहुडलेल्या.
Table छान पैकी आवरून उभा. खुर्च्या कपडे-विरहित, अगदी lap वर बसायला बोलावणाऱ्या..
bag पण कपडे, खाद्यपदार्थ मटकावून बंद-रवंथ करत बसलेली असते.... चमचे, डिशेश आपापल्या जागी शिस्तीत झोपलेले असायचे.
केबल्स चा गुंता सुटलेला आणि अगदी sorted-unplugged होऊन वेबकॅम, चार्जर निवांत कोपऱ्यात बसलेले दिसायचे.
बाथरूम मध्ये towels च्या छान गुंडाळ्या एकमेकींना सावरून बसलेल्या असायच्या, कोणाच्या निऱ्यांना मी आधी हात घालतोय याच्या प्रतीक्षेत.
Toilet-paper च्या रोलचं टोक पण सजवून ठेवलेलं...नटून-थटून flush होण्यासाठी आतुर.
सगळे cosmetics परत एकदा सुंदर दिसायला लागलेले,आवरून-सावरून रांगेत उभे.
ओटा परत सुस्नात बाईसारखा स्वच्छ, चकचकीत, आदल्या रात्रीच्या काहीच खुणा न दाखवणारा... त्यावर आता काहीच शिजवू नये असं वाटणारा पण तरीही स्वयंपाककरत सतत तिच्या जवळ  राहुशी  वाटणारा....
पाकिटाला-पैश्यांना हातही लावलेला नसतो, डायरी फक्त बंद करून ठेवलेली-bookmark हि न हलवता... 
मग मी शूज काढतो, मस्त-मऊ-मलईदार स्पर्श लागतो तळव्यांना..... मी तिसऱ्या मिनिटाला झोकून देतो बेडवर .. Bliss  .... हजार thanks देतो House-Keeping करणाऱ्या  त्या बाईला .....
१०$ टीप worth आहे का ?

बऱ्याच लोकांच्या बायका अशा असतात... नवऱ्याने केलेला सगळा पसारा आवरून ठेवतात त्या...
एकही टोचणारी घडी नसते पांघरुणावर-उशा पण अशा ठेवलेल्या कि नवऱ्याला छान झोप लागेल.
उगाच काही सल-खुसपट काढून रवंथ करत नाही बसत त्या. नवऱ्याची bag बंद करून ठेवलेली आणि स्वतःची पण. गुंता सुटलेला असेल-नसेल पण दोघांच्या केबल्स वेगळ्या-वेगळ्या, एकमेकांमध्ये न मिसळलेल्या.
नवऱ्याच्या कपड्याकडे-खाण्याकडे-स्वच्छतेकडे खूप लक्ष असतं त्यांचं. कणा मोडत आलेला असला नवऱ्याचा तरी शर्टला कडक इस्त्री करून देणार. नवऱ्याला काही गोष्टी पचत-आवडत नसतील  तरी रोज त्याला भरपेट खायला घालणार. नवरा कुठून-कुठून, चिखलातून माखून आला तरी रोजच्या रोज स्वच्छ टॉवेल ने त्याला साफ करतात त्या.
रोज खर्चाला पैसे मिळत असतात त्यामुळे पाकिटाला हात लावायची पण गरज नसते. किंवा घेणंदेणं पण नसतं त्यात पैसे असो वा नसो किंवा येणारे पैसे कसेही येवोत.
नवऱ्याच्या डायरीला तर हात पण नसतो लागलेला. एकतर वाचायचा कंटाळा किंवा वाचून पण काय डोम्बलं फरक पडणारे हे वाटून bookmark पण हलवत नाहीत त्यातला. कदाचित नवऱ्याच्या डायरीची भाषा त्यांना कळतच नाही किंवा वाचता आलीच तरी त्यात लिहिलेलं कळतच नाही त्यांना. 
मस्त रोज नवीन-नवीन किंवा जुन्याच साड्या नवीन प्रकारे घालून सजून राहत असतात त्या...
निऱ्यांना सावरत...
पायाच्या भेगांना मलम लावतील, कदाचित पाय दाबुनही देतील त्या...पण नवऱ्याच्या वाटांशी त्यांची ओळख हि नसते ...

अशा बायकांना Wedding Ring देणे worth आहे खरतर..  


पण मग काहींच्या बायका अशा हि असतात...त्यांचा नवराच कधीकाळी विस्कटलेला असतो. मग त्या त्याला अवरतात, नीट करतात.
घड्या असतात पांघरुणात पण मग त्या टोचू नये याची काळजी पण त्या घेतात..कधीतरी नवऱ्याला मांडीवर घेतात, डोक्यावरून-केसांमधून हात फिरवतात.
थकलेल्या नवऱ्याला नुसती मांडीच नाही तर झोप पण देतात त्या.
सल-खुसपट लागतात ना अधून-मधून, पण मग त्यात रवंथ करत बसण्यापेक्षा थुंकून टाकतात. त्याच्यामुळे तोंडाची चव बिघडू नये जाऊ नये म्हणून त्या काळजीहि घेतात.
नवऱ्याच्या bag मधलं, खूप आतलं, अडगळीमधलं सामान पण नीट आवरून लावतात त्या. कधी लागलीच तर मदत पण करतात त्याचं सामान शोधायला आणि कधी लपवायला हि.
स्वतःच सामान हि तसंच नीट आवरून ठेवलेलं असतं त्यांचं. कधी कोणता कपडा अचानक बाहेर नाही येऊ याची काळजी घेत bags बंद होतात दोघांच्या.
सगळेच गुंते सोडवता नाही आले तरी कमी करून ठेवायची काळजी घेतात त्या. अगदी सगळेच धागे जोडले गेले असल्यामुळे नवऱ्याच्याहि नकळत काही गुंते आपोआप सोडवून पण टाकतात त्या.
आणि अजून जास्ती गुंते वाढू नयेत म्हणून आधीच precuation पण घेतात.
नवरा थकला-वाकला-हरला असेल तर स्वतः त्याचा कणाहि बनतात त्या. मळलेल्या कपड्याच्या आतल्या माणसाला उभारी पण त्याच देतात मग.
नवऱ्याला स्वच्छ तर करतीलच पण पुन्हा कधी तो माखाणार नाही याचीही तरतूद त्या करून ठेवतात...
पाकिटात पैसे कुठून येताहेत यापासून किती येताहेत याचाही हिशेब असतो त्यांच्या कडे. कधी पाकीट हलकं लागलं तर स्वतःच्या पाकिटातले पैसे काढून ते त्यात भर हि टाकतील किंवा जास्तीच जड वाटायला लागलं तर पाकिटातून काढून ते पैसे दोघांच्या PiggyBank मध्ये पण टाकतात त्या.
नवऱ्याच्या डायरी मध्ये त्यांचा स्वतःचा एक bookmark असतो. मग कधी नवऱ्याचे blue pages त्या ग्रीन करून टाकतात, मग कधी भिजलेल्या पानांना उब देऊन परत पहिल्यासारख्या पण करतात.
कधी कधी न समजलेल्या पानांवर प्रश्नचिन्ह टाकून तर कधी आवडलेल्या पानावर मनातला काही लिहून जातात त्या. नवरा वाचायला आवडत असतं त्यांना... एकंच भाषा-लिपी असते दोघांची. अगदी काहीच लिहिलं नाही डायरीच्या पानावर तरी कळत त्यांना...
स्वतः थकून आल्या तरी चेहऱ्यावर एक मोठ्ठ हसू घेऊन आणि एक छानपैकी मिठी मारून ते त्याचं स्वागत करतात..
नवऱ्याच्या वाटा आधीच माहित असतात कारण त्याच्या बरोबरच चालत असतात त्या.. एकच काटा दोघांच्या पायात रुतलेला आणि एकाच झऱ्यात पाय सोडून बसलेले असतात ते..

आपली पूर्ण Life जरी यांना दिली तरी worth नसतं ते...

------------
'J'ill :  खरतर तू मला "House-Keeping" करणाऱ्या बाईशी compare करत नाहीयेस, तर तुझ्या अपेक्षांची यादी सांगतोयस....
j'A'ck : ummm... हो :)